حمل  و نقل با نیسان نیز در شرکت ما ارائه داده میشود. اگر تعداد کالا یا اثاثیه منزل شما کم می باشد و فکر می کنید با یک نیسان بار می توان جابجا کرد ، باربری ما از خودرو نیسان نیز در شرکت دارد می توانید از خدمات نیسان بار نیز استفاده کنید

3430